Voordat de annalen van het jaar 2006 worden beschreven moet er eerst een aanvulling voor het jaar 2005 worden bijgeschreven. 26 juni 2005 ontving onze keizer Theo Ansems het keizerkruis voor het afschieten van de vogel te .... ( ? ). Het schietjaar 2005 werd 21 september 2005 wederom afgesloten met een geslaagde teerdag. Na de ochtendmis en het nuttigen van de koffietafel was het tijd voor de onderlinge schietwedstrijd met als hoofdprijs de felbegeerde Stoffelbeker. Deze beker werd dit jaar gewonnen door Rob van Rijzingen. De onderlinge schietwedstrijd voor het jaar 2005 werd gewonnen door Kees Seegers met een gemiddelde van 10 over 30 zondagen. 's Avonds werd ons Gilde bezocht door leden van het Kringbestuur van het kwartier van Oirschot. Afgevaardigd waren de vice voorzitter dhr. Bert van der Staak, de secretaris dhr. Jo van den Biggelaar, de penningmeester dhr. Rien van Heerebeek en namens de vendelcommissie dhr. Harry van Nunen. Reden van hun bezoek was de huldiging van twee van onze leden vanwege hun 50 jarig lidmaatschap. De jubilarissen: Cor Hermans Maas en August Michelbrink. Aansluitend werd dhr. Kees Kanen in het zonnetje gezet. Ter ere van 5 jaar vrijwillige ondersteuning tijdens de oefeningen van onze Gildendansgroep ontving hij een zilveren ere schildje. Aansluitend danste de dansgroep voor de laatste keer onder de ogen van het voltallige Gilde. De avond werd afgesloten met het kransen van 8 Gilde broeders / zusters. Dit waren Erik en Judith , de nieuwe leden van 2005. Onze twee jubilarissen. De nieuwe dekens, 1ste deken Ad Hesselmans en 2e deken Ad Geerts. De nieuwe vaandrig Koos Timmermans en het nieuwe lid van het vrouwenbestuur Ciska van Limpt.

En zo begon in het najaar van 2005 weer de onderlinge wedstrijd. Het startschot voor 2006; het Rik, joker en Bridge concours welke wederom goed bezocht werd. In februari werden de schietpalen van ons schietterrein verwijderd. Nu het terrein eigendom is van het Gilde was het hoog tijd om het terrein eens op te knappen. Mooie gelegenheid om ook de 3 schietbomen eens onderhanden te nemen. Om de onderlinge schietwedstrijd toch doorgang te laten vinden werden er 3 houten schietbomen op het aanliggende terrein opgericht. De eerste boom blijkt voor menig Gilde broeder en zuster toch een uitdaging te zijn. Waarom ? Vanwege het kleine plaatje van 5cm. Maar zo konden we natuurlijk een goed oefenen. Begin maart was er weer de voorjaarsvergadering. Hier werd onze hoofdman Kees van der Heijden unaniem herkozen als hoofdman voor de komende 6 jaar. De agenda valt na te lezen in het verslag opgemaakt aansluitend aan deze vergadering. 26 maart 2006 namen we met een grote groep Gilde broeders en zuster deel aan de vriendenkring te Hooge Mierde. Ondanks een straffe wind en de grote opkomst van andere Gilden was het een succesvolle dag voor ons Gilde. Adry de Bruyn mocht zich kampioen noemen. Erik legde beslag op de 1ste prijs bij het personeel. Ons eerste korps bleek met 19 punten het beste te zijn. Het tweede werd ook 2e met 17 punten. 7 mei waren we aanwezig op de Gilde dag te Liempde, een windkracht 10 maakte het onze schutters moeilijk. Maar we waren toch getraind tijdens de laatste vriendenkring wedstrijd? Niet dus. Onze enige prijs was een bezoekersschild. Toch moeten we het aantal treffers van Ad Geerts 1 van de 15 (minste) en kees Klessens (12) niet onvermeld laten. 21 mei namen 34 schutters deel aan de vriendenkring wedstrijd te Hulsel. Ondanks een dreigende lucht hielden we het de hele dag droog en dat vond ook weerslag in de resultaten van de schutters. Iedereen schoot bijzonder goed. Kampioen Erik , 1ste van het Personeel Jo Jansen. Ook bij de viertallen scoorde Hulsel weer goed. Korps 1ste Hulsel met 19 punten, Van het 2e won Reusel met 19 punten. Gedurende diverse zondagen hebben we natuurlijk ook nog deelgenomen aan NCH. De onderlinge schietwedstrijd van Netersel, Casteren en Hulsel. Uiteindelijk won ... (?).

De andere wedstrijd die gedurende het jaar werd uitgevochten was de strijd om het Gemeenteschild. Een jaar lang had het wisselschild onze kast gehangen. Helaas moesten we het dit jaar doorgeven aan Lage Mierde. Hulsel werd 2e, Hoge Mierde 3e en Reusel 4e.

24 juni ontving Nelly Timmermans een Pauselijke onderscheiding uit handen van het kerkbestuur. De Pro Ecclesia Et Pontifice kreeg zij voor haar jarenlange vrijwillige inzet op vele fronten ten behoeve van onze parochie.

27 augustus 2006 namen we deel aan het Europees Schutters Treffen te Heeswijk Dinther. Om 9 uur vertrokken we met de bus naar het treffen. Hoogtepunt was natuurlijk de wedstrijd om het Europees Koningsschild. In de voorronde mocht ook onze koning Rinus van Disseldorp aantreden. Op boom 4 schoot hij bij zijn 4e poging, het 198e schot, de vogel naar beneden. Hij mocht dus deelnemen aan de finale. Als beloning mocht hij een mooi beeld van een koningsvogel ontvangen. Tijdens de finale was na zijn 3e schot de vogel al vleugellam. 6 Schoten later viel de vogel na een welgemikt schot van de Poolse koning Tadeusz Zyla. Bij de schietwedstrijden tussen de Gilden bracht het korps het er niet zo goed vanaf. Met 40 van de totaal te behalen 48 punten geen plek in de finale. Onze gilde zuster Annie Geerts bleek als enige van Hulsel in staat om de volle 12 punten te halen. Zij viel tijdens het afkampen helaas niet in de prijzen. Na het schieten en het nuttigen van een gezamenlijk diner schoof het voltallige Gilde aan in de feesttent voor een gezellige avond. Om 24 uur gingen we weer naar Hulsel om de volgende dag om 10 uur weer af te reizen naar Heeswijk. De zondag stond in het teken van de Gilde optocht. Met nummer 109 mochten we ons om 12:15 uur opstellen. De wolken trokken zich boven onze hoofden samen. En net toen we wilden vertrekken barste er fikse regenbui los. Iedereen vluchtte naar een veilig onderkomen. De frietkraam was favoriet. Toen het eenmaal droog was bleken er toch aardig wat Gilden nat te zijn geregend. Nadat de buien voorbij waren hebben we deelgenomen aan de optocht door Heeswijk. Zo nu en dan zag de hemel er weer dreigend uit. Doch voorbereiding is het halve werk voor ons Gilde. De plastic regencape en paraplu zouden ons behoeden. Na dik 2 uur kwamen we terecht in het defilé afgenomen door de kersverse Poolse Europese Koning en Duitse Prins. Na wat stichtelijke woorden van de Commissaris van de koningin van Brabant mevr. Maij Weggen namen een aantal Gilde broeders en zusters deel aan het Brabants Slangen defilé. Zo sloten we een geslaagd Europees Koningstreffen af. Tot 2009 in Kinrooi België.

Tijdens dit Koningstreffen nam ook onze pastoor van der Weijst afscheid van Hulsel. Helaas kon het Gilde hierbij niet aanwezig zijn. Tijdens de intocht van de nieuwe pastoor Wim Wouters, 9 september, was het Gilde aanwezig om hem feestelijk te onthalen. 3 september hebben we deelgenomen aan de kringdag te ..(?). Hier werden de teleurstellende resultaten tijdens het ETS volop goed gemaakt. Maar liefst 3 keer zilver werd er mee naar huisgenomen. Kees Klessens met een 6e plaats, Kees Seegers met een 8e plaats en het korps bestaande uit Kees Seegers, Kees Klessens, Annie Geerts en Piet Smolders met een 2e plaats.

5 september was er de najaarsvergadering. Er werd in deze vergadering kort terug gekeken op het jaar 2006 en een aantal functie- en bestuurswisselingen bekend gemaakt. Ad Geerts is benoemd tot 1e deken, Henk van den Berg 2e deken. An Vinken neemt de plaats van Miranda Sanders over in het vrouwenbestuur.

© 2014 Heilig Sacramentsgilde Hulsel