Annalen 2007

Tijdens een geslaagde teerdag, waar wel een "luchtje" aan zat zijn o.a. onze nieuwe 1e deken Ad Geerts, 2e deken Henk van den Berg en het nieuwe lid van het vouwenbestuur Annie Vinken gekranst. En zo zijn we weer begonnen met de onderlinge schietwedstrijd voor het jaar 2006 -2007.

Helaas eindigde het Gilde jaar 2006 niet zo leuk. Op 29 november overleed onze Keizer Theo Ansems, Theo was vanaf 1977 keizer van het Heilig Sacraments Gilde. Ook vervulde hij diverse functies al die jaren dat hij lid van het Gilde was. Vendelier, Schutter, Koning, Danser, lid van het bestuur en de schietcommissies. Theo is door het Gilde naar zijn laatste rustplaats gebracht.

Het jaarlijkse rik- en jokerconcours kenden ook dit jaar weer een groot aantal deelnemers. Het eerste kwartaal stond er niet veel op onze agenda. Ieder zondag werd er tijdens de onderlinge schietwedstrijd weer goed geschoten. Het aantal gouden treffers van 10 vielen flink. Dat zou eens een spannende eindstrijd kunnen worden. In de aanloop naar de eerste wedstrijden is door diverse gildebroeders en zusters ons gildeterrein verder verbeterd. Tijdens de voorjaarsvergadering is er door het Gilde een verhuurovereenkomst voor de Hut opgesteld. Hierin is voor de huurder naast een inventarislijst ook het reglement te vinden.
25 maart was de aftrap voor de vriendenkring voor 2007 in Hulsel, onze gildebroeders en zusters deden scoorden hier zeer goed. Werd een van onze gildebroeders en zusters een keer niet kampioen dan kon men ze terug vinden in de top 3. Aan het eind mocht echter Reusel het wisselschild van ons in ontvangst nemen.
In de avond van 9 april konden we weer terug kijken op een geslaagde paasmarkt. De weergoden waren ons goed gezind en zo trokken er een hoop bezoekers richting Hulsel om te neuzen tussen de grote hoeveelheid huisraad en kraampjes.
In de maanden april en mei heeft de onderlinge schietwedstrijd NCH plaatsgevonden. Voor wat betreft de viertallen moesten we iedere keer de meerdere in Netersel erkennen. Na het afkampen op 22 juli was de uitslag definitief bekend. Met een totaal aantal punten van 179 wint Netersel het wisselschild voor 2007. Hulsel wordt 2e met 174 punten, Casteren 3e met 163 punten. De opkomst met 39 schutters mag goed genoemd worden.
De wedstrijd tussen Hulsel en Westelbeers hebben we kansloos verloren. Hulsel kon onvoldoende schutters op de been brengen om weerstand te bieden tegen het Gilde uit Westelbeers.
28 mei stond in het teken van de vrije wedstrijd te Hulsel. Zo als ieder jaar gehouden op 2e pinksterdag. Al vrij vroeg stond de eerste schutter op de stoep. Nog 88 zouden hem volgen. Aan het eind van de middag is er vanwege de regen enkel afgekampt voor kampioen en het personeel. Kampioen werd Henk van Loon. Jan Huibers uit Stratum was bij het personeel het sterkste.
10 juni hebben we deelgenomen aan het vrij Gildefeest te Lage mierde. Na de optocht kreeg onze nar Jeanine van den Berg een 1e prijs. De schietwedstrijd begon goed. Zowel Kees Klessens als Erik schoten bij het personeel alle 20 keer raak. Met ons corps behaalden we totaal 56 punten en moesten zo kampen om het zilver met Middelsbeers. Het afkampen was echter minder succesvol. Met ons korps schoten we 3 keer mis. Middelbeers was dus al na 2 treffers zeker van het zilver. Bij het personeel gaf Kees Klessens een schoolvoorbeeld afkampen. Als enige schoot hij alles raak en werd dus welverdiend kampioen van het personeel. Na een goede afsluiting in de feesttent is het gehele gilde weer per fiets richting het Gilde gereden om het zilver op te hangen in onze prijzenkast.
De dag van de Hulselse kampioenschappen leek even gebukt te gaan onder weinig animo uiteindelijk waren er voldoende schutters om er een goede wedstrijd van te maken. De kampioenschappen werden dit jaar gewonnen door Peter v.d Zanden.
19 augustus hebben we deelgenomen aan de kringdag van het kwartier van Oirschot te Hoogeloon. Na de optocht was het al snel einde inzet voor ons Gilde. Onze schutters wisten zich niet te plaatsen voor een plek in de finale. Geen van allen behaalden de volle 15 punten.
En zo net voor het einde van het jaar 2007 worden de uitslagen bekend van de wedstrijden om het gemeenteschild. Het gemeenteschild ging voor de tweede achtereen volgende keer naar Lage Mierde. Met een totaal van 171 punten lieten zij Hooge Mierde met 165 punten, Hulsel met 156 punten en Reusel met 139 punten achter zich. Ligt het dan toch aan de discipline?

Tijdens de najaarsvergadering is er eindelijk weer een nieuw lid ingestemd. Het is Frans van Gils. Frans gaf al eerder aan deel te willen nemen aan het gilde. Met 32 van de 33 stemmen, 1 blanco is hij unaniem ingestemd. Voorts werd er een deken wissel bekend gemaakt. Henk van den Berg wordt 1e deken en Patrick van der Heijden volgt hem op als 2e deken. Tevens werd er tijdens de vergadering geloot om het koningschieten tijdens onze komende teerdag. In totaal zullen 10 gilde broeders en 1 gildezuster proberen onze huidige koning die als 2e zal schieten te onttronen.

© 2014 Heilig Sacramentsgilde Hulsel